Microsoft Dynamics 365

Project-oriented industry

Does your business deliver products and services via projects, or need development control costs for new products? Then it is important to have a business solution that handles both flow of goods and project accounting. Axdata helps your business in choosing the right business solution for your industry.

Prosjektorientert industri

Get control over resources and project accounting

If you loose control over cost or resource planning, it is easy to miss deadlines, which can be a costly affair. Therefore, it is important to have a business solution that provides full control over resources, flow of goods and project accounting. Axdata specializes in ERP and business solutions for the project-oriented industry and has consultants with long experience from the industry, which is almost a prerequisite for successful implementation.

Optimization of the entire value chain and minimization of risk associated with projects

To achieve our goal, we focus on competence, respect and commitment in all aspects of the implementation process Microsoft 365 has a powerful project module that handles both the flow of goods and project accounting. The solution handles, among other things, Time and Materials projects, Fixed price projects, Investment projects, Cost projects and Internal projects.

Projects are globally observed in the solution, making it possible for businesses that deliver projects across several legal entities to work together from the same schedule – where resources are planned and reserved across companies.

Axdata is a certified Gold ERP partner and can deliver both on-premise solutions, as well as Dynamics 365 operated in the cloud Our focus on optimizing business processes involves finding the right solutions for our customers.

 

 

 

 

 

Industry-specific solutions

You need relevant and accurate data with reporting tailored to your industry, which is why Axdata has developed several industry solutions specifically tailored to ERP and business solutions for the project-oriented industry. Our add-on Axdata Advanced Project provides extended functionality for handling the life cycle of a project, from the early tender stages and until the project’s life cycle is complete.

In addition, we have solutions such as Axdata Shipments that simplify the handling of shipments of goods and include associated shipping costs, Axdata Employee Services which accurately captures data from employees on hours and travel bills and Axdata Installation that allows the tracking of all goods, down to the individual level , and provides an accurate and detailed overview of the item’s location, installation and service history.

AXtension

We also collaborate with AXtension, and offer superior solutions for project documentation (AXtension ECM) and invoices (AXtensions IP).

Our project methodology - Conference Room Piloting ensures quality and efficiency

Axdata is a specialist in project-oriented industry with consultants who have solid experience from several implementation projects in the industry. Our goal is to optimize the entire value chain for our customers. To achieve our goal, we focus on competence, respect and commitment in all aspects of the implementation process.

For at du som kunde skal å få en implementeringsprosess som er smidig, mins mulig tidkrevende og som sikrer kvaliteten i hele prosjektet, benytter vi en prosjektmetodikk som heter “Conference Room Piloting”. Conference Room Piloting er en prosjektmetodikk som er prosessorientert og «rett på målet». Fra første workshop starter vi effektivt med å arbeide i standardløsningen sammen og utgangspunktet for workshopene er et ferdig basisoppsett for prosjektorientert industri som Axdata har med inn i prosjektet. Dette gjør at prosjektteamet kommer raskt i gang og har et utgangspunkt å jobbe ut fra, i stedet for å starte med helt blanke ark.

I workshopene jobber vi sammen med fokus på de enkelte prosessområdene, der vi konfigurerer løsningen, bygger inn testdata og prosesstester forretningsprosessene i fellesskap. Dette gjør vi iterativt per prosess frem til den enkelte prosess er ferdig satt opp, testet og akseptert. Via denne prosessen vil superbrukere og prosjektteamet få en god kompetanseheving, som gjør at behovet for kurs og opplæring før driftsettelse reduseres. Dette er en metodikk som er velprøvd og vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra våre kunder for vår måte å gjennomføre prosjekter.

Customer Care

The customer is the most important thing we have in Axdata, and we do our best to take care of the investments you make with us. The Axdata Customer Care team is passionate about providing you with the best customer service, because our customers’ success with our solutions is also our success.

Ved bruk av forretningssystemer vil det forekomme feil og endringer som kan gjøre løsningen upålitelig. Da fortjener kunder å bli godt tatt vare på og noen ønsker å bli ekstra tett fulgt opp. Gjennom kundeprogrammet Axdata Customer Care får du tettere oppfølging samt at vi er i forkant og avdekker våre kunders behov for støtte og support noe som gjør at du minimaliserer risikoen for at løsningen ikke fungerer.

Axdata Customer Care er et kundeprogram som følges opp av et eget Team i Axdata og er utviklet for å sikre at din bedrift opplever nærhet, mere forutsigbarhet, tilgjengelighet og at vi raskt løser de utfordringene dere har. Med en Customer Care avtale får du som kunde responstids garanti, tettere oppfølging, faste møter og en mer forutsigbar pris for tjenestene.

Loyds chose Axdata as their partner

Read more about the experiences of our customer Loyds Industries and how they used the ERP system Microsoft Dynamics AX and our industry solution in the Paxter Project (in Norwegian).

Axdata er leverandør av Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

In a market that is growing tougher, with increased competition and high demands for efficiency and accurate data, it is crucial to have a business system that handles challenges and can follow market developments. Microsoft Dynamics 365 combines ERP, CRM and BI solutions into one cloud solution, simplifying and improving your processes.
Skybaserte_losninger

Cloud-based business solutions

We know that many people often find themselves barred from acquiring or upgrading business systems due to high investment costs and heavy implementation processes. Cloud-based business solutions have changed the perspective of business operations and costs associated with investing in a new business system. Operating a business system on a cloud platform allows for a scalable solution where you only pay for the capacity actually used, lower investment cost and a shorter deployment process.

Find more industry-specific solutions

Get insight into ERP for project-oriented industry

Feel free to contact us for more information, advice and tips on our ERP solutions for the project-oriented industry.