Axdata

Organisering og ledelse

I Axdata har vi organisert oss i 3 forretningsenheter; Salg og Marked, Operations samt HR og Administrasjon. Vi er først og fremst vært opptatt av å rekruttere den beste kompetansen tilgjengelig i markedet uavhengig av lokasjon, og er derfor spredd over 3 land med 8 kontorer.

Axdata har en flat organisasjonsstruktur, med kort avstand mellom medarbeidere og ledelse. Dette gjør oss dynamiske, vi kan raskt og enkelt tilpasse ressursbruken der behovet er størst.​ Alle våre dyktige medarbeidere hører til et team som er organisert i én av forretningsenhetene, der ledere for de respektive enhetene utgjør ledergruppen i Axdata sammen med CEO. ​

Ledergruppen:

Axdata ledes av Trond Johansson som treffes på e-post eller telefon +47 414 23 839.​​

«Våre kunders suksess er Axdatas suksess, og vi i Axdata står opp hver dag og tenker på hvordan vi ytterligere kan forbedre våre kunders prosesser ved bruk av den beste teknologien på markedet. Ønsker du å diskutere noe rundt deres strategi, gi oss ris eller ros eller har andre tilbakemeldinger, kontakt meg.»​

– Trond Johansson, CEO Axdata

 

Salg og Marked ledes av Jan Storflåten.

  • Salg og Marked har ansvar for alle de merkantile forholdene rundt lisensiering og kontrakter for implementeringsprosjekter, samt ansvaret for alle våre samarbeidspartnere inkludert samarbeidet vårt med Microsoft.
  • Ønsker du å vite mere om våre løsninger eller du har noe på hjertet rundt våre samarbeidspartnere kan du ta en prat med Jan.
  • Jan treffer du på e-post eller telefon +47 952 67 122.​

 

Operations ledes av Frank Johansson

  • Det er i Operations du finner alle konsulentene, og det er i denne avdelingen all leveranse av tjenester foregår. Her jobbes det med både prosjektkontrakter og daglig oppfølging av kunder som allerede er i drift. ​
  • Har du en utfordring med en tjeneste eller ønsker en spesialtilpasning – kontakt Frank så forteller hun deg hvordan vi løser det.
  • Frank treffer du på e-post eller telefon +47 930 55 101.

 

HR og Administrasjon ledes av Christian Hofsøy.​

  • HR og Administrasjon holder hjulene våre i gang og jobber hver eneste dag for at både kunder og medarbeidere skal ha gode forhold for å kunne prestere. Vi er også svært opptatt av våre medarbeidere og har egne onboardingsprogram for nye ansatte, faste rutiner for medarbeideroppfølging og en kompetansestrategi for å utvikle alle våre dyktige medarbeidere videre. ​
  • Ta gjerne kontakt med Christian hvis du har tilbakemeldinger på hvordan vi kan bli bedre eller har andre tilbakemeldinger du ønsker å gi.
  • Christian treffer du på e-post eller telefon +47 980 62 068.

Dersom du har noen generelle henvendelser, er det bare å ta kontakt med oss.